All Textbooks

Read more about Introduction to Applied Statistics for Psychology Students

Introduction to Applied Statistics for Psychology Students

Copyright Year: 2022

Contributor: Sarty

Publisher: University of Saskatchewan

License: CC BY-NC-SA

Introduction to Applied Statistics for Psychology Students, by Gordon E. Sarty (Professor, Department of Psychology, University of Saskatchewan) began as a textbook published in PDF format, in various editions between 2014-2017. The book was written to meet the needs of University of Saskatchewan psychology students at the undergraduate (PSY 233, PSY 234) level.

(1 review)

READ MORE

Read more about The Asynchronous Cookbook

The Asynchronous Cookbook

Copyright Year: 2021

Publisher: Office of Digital Learning & Inquiry, Middlebury College

License: CC BY-NC-SA

Whether you're teaching mostly in person but looking for some regular, asynchronous activities to add to your course, or teaching a fully online course, this resource is for you. The activities in this cookbook draw on research and good practice in online course design to provide recipes - concise and specific instructions and examples - for adding asynchronous activities to a course. Meaningful interaction between students and instructors is a key ingredient in all of these recipes.

(2 reviews)

READ MORE

Read more about Pulmonary Physiology for Pre-Clinical Students

Pulmonary Physiology for Pre-Clinical Students

Copyright Year: 2022

Contributor: Binks

Publisher: Virginia Tech Publishing

License: CC BY-NC-SA

Pulmonary Physiology for Pre-Clinical Students is an undergraduate medical-level resource for foundational knowledge of pulmonary physiology. This text is designed for a course pre-clinical undergraduate medical curriculum and it is aligned to USMLE(r) (United States Medical Licensing Examination) content guidelines. The text is meant to provide the essential information from these content areas in a concise format that would allow learner preparation to engage in an active classroom. Clinical correlates and additional application of content is intended to be provided in the classroom experience. This resource should be assistive to the learner later in medical school and for exam preparation given the material is presented in a succinct manner, with a focus on high-yield concepts.

No ratings

(0 reviews)

READ MORE

Read more about Pulmonary Pathophysiology for Pre-Clinical Students

Pulmonary Pathophysiology for Pre-Clinical Students

Copyright Year: 2022

Contributor: Binks

Publisher: Virginia Tech Publishing

License: CC BY-NC-SA

Pulmonary Pathophysiology for Pre-Clinical Students is an undergraduate medical-level resource for foundational knowledge of pulmonary pathophysiology. This text is designed for a course pre-clinical undergraduate medical curriculum and it is aligned to USMLE(r) (United States Medical Licensing Examination) content guidelines. The text is meant to provide the essential information from these content areas in a concise format that would allow learner preparation to engage in an active classroom. Clinical correlates and additional application of content is intended to be provided in the classroom experience. The text assumes that the students will have an understanding of basic cardiovascular physiology that will be helpful to understand the content presented here. This resource should be assistive to the learner later in medical school and for exam preparation given the material is presented in a succinct manner, with a focus on high-yield concepts.

No ratings

(0 reviews)

READ MORE

Read more about Introduction to Art: Design, Context, and Meaning

Introduction to Art: Design, Context, and Meaning

Copyright Year: 2016

Contributors: Sachant and Blood

Publisher: University of North Georgia Press

License: CC BY-SA

Introduction to Art: Design, Context, and Meaning offers a comprehensive introduction to the world of Art. Authored by four USG faculty members with advance degrees in the arts, this textbooks offers up-to-date original scholarship. It includes over 400 high-quality images illustrating the history of art, its technical applications, and its many uses.

No ratings

(0 reviews)

READ MORE

Read more about Fizyka dla szkół wyższych Tom 1

Fizyka dla szkół wyższych Tom 1

Copyright Year: 2017

Contributors: Moebs, Ling, and Sanny

Publisher: OpenStax

License: CC BY

Fizyka dla szkół wyższych. Tom 1 dopasowana jest pod względem zakresu i układu treści do typowych kursów wprowadzających z fizyki ogólnej opartych na analizie matematycznej. Podręcznik kładzie nacisk na powiązania między teorią a praktycznymi zastosowaniami, wyjaśniając zagadnienia fizyczne w ciekawy i zrozumiały sposób, lecz z zachowaniem niezbędnego rygoru matematycznego. Liczne, dobrze dobrane przykłady pokazują, jak podejść do zadania, jak wykorzystać wzory i wreszcie jak sprawdzić i uogólnić wynik.

No ratings

(0 reviews)

READ MORE

Read more about Fizyka dla szkół wyższych Tom 2

Fizyka dla szkół wyższych Tom 2

Copyright Year: 2017

Contributors: Moebs, Ling, and Sanny

Publisher: OpenStax

License: CC BY

Fizyka dla szkół wyższych. Tom 2 dopasowana jest pod względem zakresu i układu treści do typowych kursów wprowadzających z fizyki ogólnej opartych na analizie matematycznej. Podręcznik kładzie nacisk na powiązania między teorią a praktycznymi zastosowaniami, wyjaśniając zagadnienia fizyczne w ciekawy i zrozumiały sposób, lecz z zachowaniem niezbędnego rygoru matematycznego. Liczne, dobrze dobrane przykłady pokazują, jak podejść do zadania, jak wykorzystać wzory i wreszcie jak sprawdzić i uogólnić wynik.

No ratings

(0 reviews)

READ MORE

Read more about Fizyka dla szkół wyższych Tom 3

Fizyka dla szkół wyższych Tom 3

Copyright Year: 2017

Contributors: Moebs, Ling, and Sanny

Publisher: OpenStax

License: CC BY

Fizyka dla szkół wyższych. Tom 3 dopasowana jest pod względem zakresu i układu treści do typowych kursów wprowadzających z fizyki ogólnej opartych na analizie matematycznej. Podręcznik kładzie nacisk na powiązania między teorią a praktycznymi zastosowaniami, wyjaśniając zagadnienia fizyczne w ciekawy i zrozumiały sposób, lecz z zachowaniem niezbędnego rygoru matematycznego. Liczne, dobrze dobrane przykłady pokazują, jak podejść do zadania, jak wykorzystać wzory i wreszcie jak sprawdzić i uogólnić wynik.

No ratings

(0 reviews)

READ MORE

Read more about Psychologia

Psychologia

Copyright Year: 2020

Contributors: Spielman, Jenkins, Lovett, and Czarnota-Bojarska

Publisher: OpenStax

License: CC BY

Psychologia powstała z myślą o studentach jednosemestralnego kursu wstęp do psychologii. Podręcznik jest obszernym omówieniem wszystkich podstawowych zagadnień w ujęciu klasycznym z uwzględnieniem wiedzy najnowszej. Książka zawiera również opis zaburzeń psychicznych i wprowadza terminologię zgodną z DSM-5 oraz ICD. Wydanie jest polską adaptacją wydania drugiego aktualizowanego Psychology 2e OpenStax.

No ratings

(0 reviews)

READ MORE

Read more about Geology Online Lab Activities: An Open Educational Resource for Community College Students and Instructors

Geology Online Lab Activities: An Open Educational Resource for Community College Students and Instructors

Copyright Year: 2022

Contributor: Davies

Publisher: CUNY Academic Works

License: CC BY-NC-SA

The online geology lab for community college students was developed by Dr. Rondi Davies, a faculty member at Queensborough Community College, City University New York, during two years of forced online synchronous learning brought on by the COVID-19 pandemic. This open educational resource collects many of Dr. Davies’ favorite open-access materials and supplements them with her own work within a single, cohesive laboratory manual intended for two-year, non-major college students from the New York area.

No ratings

(0 reviews)

READ MORE